In di da nar - Igl spértet ad igls sieus amitg Lumpazi (cat. 3-4 Classa, Grischun Central)

In di da nar - Igl spértet ad igls sieus amitg Lumpazi (cat. 3-4 Classa, Grischun Central)

Da Viola Sutter (Victura Plima d'Aur/Pledpierla)An egna tur durànt egna stgira notg,
igl zen baselgia tutga per las otg,
egn spért spetga malruassevel an la trucla da stgazi.
El salegra d'antupar igl sieus grànd amitg Lumpazi.
Mo tocen c'igl e finalmeing las dudesch,
ligia igl noss spértet ànc meli cudeschs.

Cur ca la ura da spért antscheva,
vean igl amitg Lumpazi ca beva.
Els van uss a far tema
a la surviainta Emma.

Leza cupetga ad e sainza schientscha,
parquegl ân igls spérts uss schleata cunszienztga.
Mo els salaschan nuta iritar,
a vutan anavànt la glieud tantar.

Anzacuras ston ear els ir a durmir
an la trucla noua c'igl e propi stgir.
L'otra damàn en igls dus spértets puspe topfit
a dovran an la scola da sgular gnànc agid.

Suainter tgàntan els agl cor,
l'istorgia da la plema d'or.


Funtauna: Lia Rumantscha

Forsa er insatge per Vus:

Dar ina nota a questa contribuziun
(0 vuschs)
Plima d'Aur/Pledpierla

La concurrenza da scriver per giuvenils Plima d’aur/Pledpierla che la Lia Rumantscha ha lantschà la stad passada cun il tema «In di da nar» ha gì grond success. 208 texts èn vegnids inoltrads en las regiuns Surselva, Grischun Central ed Engiadina. Las giurias ha en tut legì e giuditgà 104 texts ladins, 48 texts sursilvans e 56 texts surmirans e sutsilvans.

Las giurias da mintga regiun han tschernì ils trais megliers texts da mintga categoria  e tramess la victura u il victur als Dis da litteratura a Domat (3 – 5 da november 2017), nua ch’ils giuvens han dastgì preleger lur texts.

LATABLA ha l‘onur da publitgar ils texts victurs. Quest mais: Ils texts da l'Engiadina

Martgà online:

Newsletter:

Adressa d'email:

Prenum:

Num:


Go to top