Demonstrai pertge che VUS avais merità noss bun da 50.- per in restaurant en vossa vischinanza.


Il bun da quest mais vain mess a disposiziun da:

Restaurant Piz Linard, Lavin
www.pizlinard.ch

PizLinard logo

 

 Attenziun: Il quiz funcziunescha betg en il navigatur-web "Internet Explorer".
Fotografia: (c) Restaurant Stiva Veglia

 


Registrar e gudagnar:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine


 *Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 31.08.2020 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.Forsa er insatge per vus:

 • 5 giadas pur’amur
  5 giadas pur’amur
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus. Ma mintgatant dovri la repetiziun, la finala…
 • For nothing?
  For nothing?
  Da Romana Ganzoni - L’on passà n’haja spettà il bus, il nomer 31, pro’l Hegibachplatz a Turich. I d’eira bunura,…
 • A la tschertga da l’ultim misteri
  A la tschertga da l’ultim misteri
  Da Benedetto Vigne - La conuschientscha definitiva na vegn l’uman mai a cuntanscher. L’ultima sairada da son Silvester, la notg…
 • Amur, che es que?
  Amur, che es que?
  Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,…

Las ustarias èn puspè avertas! Demonstrai pertge che VUS avais merità noss bun da 50.- per in restaurant en vossa vischinanza.


Il bun da quest mais vain mess a disposiziun da:

Restaurant Stiva Veglia, Schnaus
stiva.veglia.ch

stiva logo

 

 Attenziun: Il quiz funcziunescha betg en il navigatur-web "Explorer".
Fotografia: (c) Restaurant Stiva Veglia


Registrar e gudagnar:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine


 *Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 30.06.2020 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.Forsa er insatge per vus:

 • 5 giadas pur’amur
  5 giadas pur’amur
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus. Ma mintgatant dovri la repetiziun, la finala…
 • For nothing?
  For nothing?
  Da Romana Ganzoni - L’on passà n’haja spettà il bus, il nomer 31, pro’l Hegibachplatz a Turich. I d’eira bunura,…
 • A la tschertga da l’ultim misteri
  A la tschertga da l’ultim misteri
  Da Benedetto Vigne - La conuschientscha definitiva na vegn l’uman mai a cuntanscher. L’ultima sairada da son Silvester, la notg…
 • Amur, che es que?
  Amur, che es que?
  Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,…

Las ustarias èn puspè avertas! Demonstrai pertge che VUS avais merità noss bun da 50.- per in restaurant en vossa vischinanza.


Il bun da quest mais vain mess a disposiziun da:

Hotel Meisser, Guarda
www.hotel-meisser.ch

Meisser

 

 Attenziun: Il quiz funcziunescha betg en il navigatur-web "Explorer".
Fotografia: (c) Hotel Meisser, danielzangerl


Registrar e gudagnar:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine


 *Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 30.06.2020 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.Forsa er insatge per vus:

 • 5 giadas pur’amur
  5 giadas pur’amur
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus. Ma mintgatant dovri la repetiziun, la finala…
 • For nothing?
  For nothing?
  Da Romana Ganzoni - L’on passà n’haja spettà il bus, il nomer 31, pro’l Hegibachplatz a Turich. I d’eira bunura,…
 • A la tschertga da l’ultim misteri
  A la tschertga da l’ultim misteri
  Da Benedetto Vigne - La conuschientscha definitiva na vegn l’uman mai a cuntanscher. L’ultima sairada da son Silvester, la notg…
 • Amur, che es que?
  Amur, che es que?
  Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,…

Ils 11 da matg pon ustarias finalmain puspè avrir lur portas. Demonstrai pertge che VUS avais merità noss bun da 50.- per in restaurant en vossa vischinanza.

Il bun da quest mais vain mess a disposiziun da:

Ustria Posta Veglia, Schluein 
www.postaveglia-schluein.ch

postaveglia

 

 


Registrar e gudagnar:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine


 *Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 31.05.2020 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.Forsa er insatge per vus:

 • 5 giadas pur’amur
  5 giadas pur’amur
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus. Ma mintgatant dovri la repetiziun, la finala…
 • For nothing?
  For nothing?
  Da Romana Ganzoni - L’on passà n’haja spettà il bus, il nomer 31, pro’l Hegibachplatz a Turich. I d’eira bunura,…
 • A la tschertga da l’ultim misteri
  A la tschertga da l’ultim misteri
  Da Benedetto Vigne - La conuschientscha definitiva na vegn l’uman mai a cuntanscher. L’ultima sairada da son Silvester, la notg…
 • Amur, che es que?
  Amur, che es que?
  Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,…

Reclama:

Newsletter:

Adressa d'email:

Prenum:

Num:


POPULAR IN QUESTA CATEGORIA:

Il Project

30 da fanadur 2018

pinc e provocativ: Cura che ins entra in territori rumantsch na badan ins betg che ins è uss en il territori rumantsch: Ils nums dals lieus ed ils toponims èn...

5 giadas fitg fraid

14 da favrer 2018

Da Silvana Derungs (DRG) –  La lingua rumantscha è ritga, uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas – e da tut sias...

La columna - Chi chi nu tschercha chatta

28 da november 2017

Da Fadrina Hofmann - L’uman es ün chatschader e ramassader. La cumprouva n’haja a chasa in fuorma da duos uffants chi chattan roba da tour e mütschir. Ün insaj? Voilà...

Jeu spetgel ...

05 da december 2017

Dad Annatina Nay - Duas figuras en in toc da teater da Samuel Beckett. Estragon e Wladimir sesanflan en in liug buc definau, sin in stradun, sper ina plonta. Els...

5 bellas chauras

10 da schaner 2018

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Oz datti tschintg bellas...

5 bellas dunnas

16 da matg 2018

Da Silvana Derungs (DRG) –  La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Per exempel datti bels prenums, nizzaivels betg mo...

5 feghers Franzos

18 da fanadur 2018

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Per exempel quellas influenzadas...

La columna - Banadida telefomania

27 da matg 2020

Da Fadrina Hofmann - Chi nu cugnuoscha il mumaint da schoc scha’l telefonin es dandettamaing davent? Ed il sentimaint surleivgià cur ch’el cumpara darcheu? Il telefonin es dvanta nos cumpogn...

Go to top