Print this page

Quiz culinaric: Far part e gudagnar in bun da 50.-

Quiz culinaric: Far part e gudagnar in bun da 50.-

Demonstrai pertge che VUS avais merità noss bun da 50.- per in restaurant en vossa vischinanza.


Il bun da quest mais vain mess a disposiziun da:

Restaurant Piz Linard, Lavin
www.pizlinard.ch

PizLinard logo

 

 Attenziun: Il quiz funcziunescha betg en il navigatur-web "Internet Explorer".
Fotografia: (c) Restaurant Stiva Veglia

 


Registrar e gudagnar:

  
Joomla forms builder by JoomlaShine


 *Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 31.08.2020 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.Forsa er insatge per vus:

 • 5 giadas pur’amur
  5 giadas pur’amur
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus. Ma mintgatant dovri la repetiziun, la finala…
 • For nothing?
  For nothing?
  Da Romana Ganzoni - L’on passà n’haja spettà il bus, il nomer 31, pro’l Hegibachplatz a Turich. I d’eira bunura,…
 • A la tschertga da l’ultim misteri
  A la tschertga da l’ultim misteri
  Da Benedetto Vigne - La conuschientscha definitiva na vegn l’uman mai a cuntanscher. L’ultima sairada da son Silvester, la notg…
 • Amur, che es que?
  Amur, che es que?
  Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,…

Dar ina nota a questa contribuziun
(0 vuschs)
Corina Gustin

Fundatura ed autura - creschüda sü a Tschlin in Engiadina Bassa. Davo la finischiun da la HTF a Cuoira ha'la lavurà 6 ons i'l marketing pro ün'agentura da viadis. Daspö il 2007 ingaschada sco assistenta pro üna banca.

Sumegliaint: