Lantschà, ma betg terminà

Lantschà, ma betg terminà

22 da schaner 2020

Dad Uolf Candrian (GiuRu) - Cun l'acziun da 72 uras è il project lantschà entras la giuventetgna rumantscha (GiuRu). Nus essan fitg cuntents cun il resultat cuntanschì in trais intensivs dis ed engraziain a tut ils rumantschs che han contribuì cun lur vuschs. L'acziun ha mussà che contribuir ad il project da 'common voice' es fitg simpel....

« »

NOVITADS DAL MUND RUMANTSCH:

Nouv trend: ballapè da duonnas - 15 minuts cun Seraina Friedli

Nouv trend: ballapè da duonnas - 15 minuts cun Seraina Friedli

08 da schaner 2020

Da Corina Gustin – Per la golista Seraina Friedli cumainza in favrer darcheu il temp il plü intensiv da l'onn;...

Amur, che es que?

Amur, che es que?

01 da schaner 2020

Da Michela Sutter (GiuRu) - Varamaing nu sun eau uschè üna persuna romantica. Da me oura as paun duos persunnas avair gugent,...

Nadal sco regal

Nadal sco regal

17 da december 2019

Da Flavia Hobi - Igl è stgir giuadora, chazzolas e chadainas da glischs traglischan, en in u l’auter lieu flanesch’ins...

5 scortuns

5 scortuns

11 da december 2019

Dad Annetta Janka-Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga, uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens...

Temps da Nadal e vuler rumper cun las tradiziuns

Temps da Nadal e vuler rumper cun las tradiziuns

04 da december 2019

Dad Annatina Nay - Gia dapi jamnas sepreparan silmeins las stizuns sin Nadal. Strusch che las zetgas da halloween ein...

Che bel anniversari - 100 ons capricorns i'l Parc Naziunal Svizzer

Che bel anniversari - 100 ons capricorns i'l Parc Naziunal Svizzer

27 da november 2019

Prova da lectüra, Chalender Ladin 2020. Il capricorn – üna bes­cha superbgia, imposanta, ün simbol, ün mitus cun ün’istorgia fascinanta.Güsta...

5 tabaloris

5 tabaloris

13 da november 2019

Dad Annetta Janka-Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga, uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens...

Привет из Сочи / Saleids da Sotschi

Привет из Сочи / Saleids da Sotschi

06 da november 2019

Dad Angelica Carigiet (GiuRu) - Durant l’emda digls 7 anfignen igls 13 d’otgover on treis commembers dalla GiuRu piglia part agl seminari...

SEMPERVERD - In’istorgia da fantasy per uffants

SEMPERVERD - In’istorgia da fantasy per uffants

30 d'october 2019

Chasa Editura Rumantscha - Lio sa grittenta: tut ses amis van en vacanzas durant la stad, mo el sto ir...

Igl Rubicon

Igl Rubicon

23 d'october 2019

Da Dominique Dosch - Cilgia stat davant igl Rubicon. Ella tschainta a meisa davant en bloc da screiver. En pêr noms...

SHOPPING: nus discurrin rumantsch

 
Klarerli, 4 tocs
25.00 CHF
BREIL PUR Old Tom Gin Honey
68.00 CHF
Shirt PACHIFIC
35.70 CHF
Pan cun paira engiadinais
9.50 CHF
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
PACHIFIC Snapback Cap
29.70 CHF
Il Chalender Ladin 2020
21.00 CHF
Tazza cun lingia da la vita
42.00 CHF
Chaschöl Engiadina Bio
22.00 CHF/Kg
Klarerli, 6 tocs
31.00 CHF
Savun da dschember
28.00 CHF
Tuorta da nusch
15.50 CHF
Tegnaclav da dschember
55.00 CHF
Papà da dschember
7.50 CHF
Canaster dil bein puril
29.50 CHF
Chaschöl da dschember
23.00 CHF/Kg
Chaschöl forte
21.00 CHF/Kg
Plümatsch da dschember
180.00 CHF
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
Sustegn LATABLA
60.00 CHF
Sach da gimnastica PACHIFIC
22.70 CHF
Vinars Iva
54.00 CHF
BREIL PUR London Dry Gin
56.00 CHF
Planetta da schember
68.00 CHF
Trocla da zurplins da dschember
54.00 CHF
LA CALAMITA
39.80 CHF
Magazin da 5 onns Vuschs Giuvnas
10.00 CHF
Coppalina da müsli
36.00 CHF
Caraffa dat aua cun culla da dschember
96.00 CHF
BREIL PUR Sloe Gin
74.00 CHF
BE Biera Engiadinaisa Tschlin,
24.00 CHF
 

Reclama:

Registrar per la Newsletter:

Adressa d'email:


Autura da l'emna:

  • La GiuRu (Giu­ven­te­tgna Ru­man­tscha) em­pro­va da pro­mo­ver con­tacts tran­ter la giu­­ven­­te­tg­na da las tschintg dif­­fe­ren­tas re­giuns ru­­man­­tschas e da la bas­sa. Ella por­scha a giuv­nas Ru­­man­­tschas e giu­vens Ru­­man­tschs raps, com­­mu­n­i­ca­­ziun ed agid per la re­a­li­­sa­­ziun d’in pro­ject cul­tu­ral ru­mantsch. La GiuRu è uniun af­­fi­li­ada a la Lia Ru­­man­­tscha e po tra­­met­­ter qua­ter de­le­gads a las ra­­du­­nan­­zas ge­ne­ra­las. En­tant che la GiuRu fi­­gu­­re­­scha sco uniun te­­tga­la per las uniuns da giu­­ven­­te­tgna lo­ca­las, è la YEN la uniun te­tga­la da las mi­­no­­ri­­tads lin­­gui­s­ti­­cas da l’Eu­ro­pa.

    Ultims artitgels

DICZIUNARI RUMANTSCH:

Go to top