Registrar e gudagnar: 2 CDs signadas da Mattiu Defuns

Registrar e gudagnar: 2 CDs signadas da Mattiu Defuns

Igl era stà ina vaira scuverta, avant passa trais onns, cura che Mattiu Defuns da Trun era partì cun ses Top Pop «Mi’olma», lura anc bunamain minorenn e gia ina vusch uschè voluminusa che pareva da vegnir da profunditads, tge mal da vita, tge gust d’amur, tge bitsch da la musa – ins sa dumandava tge pomai ch’i steva qua tut davostiers.

Ses emprim album, cumparì quest atun passà sut il bel titel programmatic «Da funs» è vegnì producì en il studio Klangstark a Cuira sut la batgetta da Lou Zarra, in dals gronds hitmakers grischuns dals ultims onns.

Vuls ti visitar il concert da Mattiu a Cuira? Fa part e gudogna!

Da gudagnar: 2 CDs signadas da Mattiu Defuns


Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 14 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 29.03.2019 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura po vegnir publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.

 

  
Joomla forms builder by JoomlaShine

 


 
Fotografia: (c) Mattiu Defuns

Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Dar ina nota a questa contribuziun
(0 vuschs)
Corina Gustin

Fundatura ed autura - creschüda sü a Tschlin in Engiadina Bassa. Davo la finischiun da la HTF a Cuoira ha'la lavurà 6 ons i'l marketing pro ün'agentura da viadis. Daspö il 2007 ingaschada sco assistenta pro üna banca.

Go to top