Concurrenza

Concurrenza (2)

Igl era stà ina vaira scuverta, avant passa trais onns, cura che Mattiu Defuns da Trun era partì cun ses Top Pop «Mi’olma», lura anc bunamain minorenn e gia ina vusch uschè voluminusa che pareva da vegnir da profunditads, tge mal da vita, tge gust d’amur, tge bitsch da la musa – ins sa dumandava tge pomai ch’i steva qua tut davostiers.

Ses emprim album, cumparì quest atun passà sut il bel titel programmatic «Da funs» è vegnì producì en il studio Klangstark a Cuira sut la batgetta da Lou Zarra, in dals gronds hitmakers grischuns dals ultims onns.

Vuls ti visitar il concert da Mattiu a Cuira? Fa part e gudogna!

Da gudagnar: 2 CDs signadas da Mattiu Defuns


Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 14 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 29.03.2019 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura po vegnir publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.

 

  
Joomla forms builder by JoomlaShine

 


 
Fotografia: (c) Mattiu Defuns

Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Gudogna in bun a valur da CHF 100.-

*La concurrenza è finida. Grazia fitg a tuts participants*

Cundiziuns: Registraziun per la newsletter da LATABLA. Mintga persuna registrada a partir da 16 onns è legitimada da's participar. La concurrenza vegn administrada unicamain da www.latabla.ch. Participaziun finala fin ils 28.02.2019 a las 22:00. Il num dal victur u da la victura vegn publitgà sin facebook e/u sin www.latabla.ch. In barat u il pajament dal premi n'è betg pussaivel. Tut ils dretgs èn resalvats.

 

  
Joomla forms builder by JoomlaShine

 


 


Fotografia: pexels.com

Go to top